Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

บท อาขยาน MP 3


Sothink Glanda 2004 ทำไฟล์แฟลช สวยกว่า swish
เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างอัลบั้มภาพทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ที่ดี
แและออกแบบได้สวยมาก ไม่ว่าจะสร้างอัลบั้มภาพส่วตัว เป็นของขวัญ หัวทำหัวเว็บ
ทำปุ่มลิงค์สำหรับเว็บไชต์ และใช้ทะแบร์นเนอร์
ต่างๆได้ครบแทบจะบอกได้ว่าสมบูรณ์แบบครับ  หากไม่ดีจริงผมไม่แนะนำแน่ๆครบ
สำหร้บใครที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีนี่ครับ

Advertisements

หาโปรแกรมทำข้อสอบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ดีดีและฟรีที่เป็นไฟล์แฟรชมาตั้งนานครับ ตอนนี้เจอของดีแล้วจริงๆครับโปรแกรมWondershare.Quiz.Creator.3.2.5.3 ของเขาดีจริง สามารถทำข้อสอบได้ทกอย่าง ทั้งเลือกตอบ  เติมคำ ครับ ง่ายด้วยจริงๆ น่านำไปใช้ทำแบบทดสอบให้นักเรียนทำจริงๆครับ

สนใจ


วันนี้ได้นั่งทำแบบฝึกและแบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทย ป. 1 โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการฟัง และแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา การสังเกต พอดีทำเสร็จไป 6 ทักษะ ดังนี้ครับ

ดูภาพไฟล์ตัวอย่างครับ

แบบทดสอบทักษะการเขียนและการสังเกต 

แบบทดสอบทักษะการเขียนประโยค

แบบทดสอบทักษะการฟัง

แบบทดสอบทักษะการอ่านคำ

แบบทดสอบทักษะการเขียน

แบบทดสอบทักษะการคิดแะการใช้ภาษา  


หนูอ่านเขียนให้ครูตรวจ เป็นเอกสารใบงานที่ทำไว้เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ฝึกเขียน คัดตามรอยปะและก็ฝึกอ่าน เป็นคำศัพท์ง่ายๆเหมาะสมกับวัยของนักเรียนสนใจก็ดาวน์โหลดไปให้นักเรียนลองทำกันดูครับ เป็นไฟล์ PDF ครับ

หนูอ่านเขียนให้ให้ครูตรวจ1


           หมดปัญหาเรื่องแผนการสอน ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาอีกแล้ว  สำหรับแผนวิทยาศาสตร์ ที่นี่มีให้ครบชั้นครับ ของหลักสูตร 51  ประกอบไปด้วย

โครงการสอนและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์
ออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เป็นเว็บ mediafire ครับ โหลดง่าย
วิทยาศาสตร์ ป.1(ครบปี)
วิทยาศาสตร์ ป.2(ครบปี)
วิทยาศาสตร์ ป.3(ครบปี)
วิทยาศาสตร์ ป.4(ครบปี)
วิทยาศาสตร์ ป.5(ครบปี)
วิทยาศาสตร์ ป.6(ครบปี)

รีบๆโหลดกันหน่อยนะครับ


การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เป็นเรื่องที่ยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่พอควร พอพอกับภาษาไทยเลยละครับ  วันนี้ผมเลยอยากเสนอ เอกสาร สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของ สพฐ ครับ สำหรับใครที่ยังไม่มี ก็สามารถโหลดไปใช้ได้ครับสำหรับผมนำไปใช้ดูแล้วก็ โอเค ครับ  แต่สำหรับผมรู้สึกว่า มันจะเหมาะมากสำหรับนักเรียนผมนะครับ เด็กชอบ และทำได้ดี   ถ้าสนใจก็ดาวนโหลดได้ ที่นี่ครับ   นำไปใช้ได้ผลอย่างไรก็ กลับมาโพสต์บอดกล่าวกันหน่อยนะครับ ของเคาดีจริงๆ

ครู ปอ หนึ่ง

Hello world!


Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.